Stark start för uthyrningar 2008

Fabege har under senaste tiden tecknat ett antal större nya hyresavtal, varav flera i fastigheter som ingår i bolagets projektportfölj. Fackförbundet Unionens A-kassa (Lammet 17 vid Bryggargatan-Gamla Brogatan), Tiger och Tempur (Läraren 13 vid Norra Bantorget) och Stockholms Stift (Duvan 6 vid Klara Södra Kyrkogata) är några exempel på företag och organisationer som tecknat avtal senaste månaden. Totalt omfattar dessa fyra kontrakt en yta om drygt 8 000 kvm och ett kontraktsvärde om cirka 27 Mkr exklusive tillägg.

– Året har börjat mycket positivt med en fortsatt stark hyresmarknad i Stockholms innerstad. Det är glädjande att konstatera att uthyrningarna i våra projektfastigheter rullar på i mycket god takt, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 27,3 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF