Bokslutskommuniké 2007

• Stark nettouthyrning om 142 Mkr
• Överskottsgraden utvecklades mycket positivt och uppgick till 64 procent (60)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 066 Mkr (1 863)
• Resultat efter skatt uppgick till 1 812 Mkr (2 266) och vinst per aktie till 9,98 kr (11,74)
• Hyresintäkterna uppgick till 2 066 Mkr (2 343). För jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 7,6 procent
• Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr per aktie


– Inför 2007 var vår ambition och inriktning att förbättra överskottsgraden, minska vakansen, öka takten i projekt och koncentrera verksamheten ytterligare. Jag är mycket nöjd med att vi förbättrade överskottsgraden med 4 procentenheter, minskade vakansen med 3 procentenheter, fattade beslut om projektinvesteringar för 2,4 Mdr och ökade huvudmarknadernas andel av beståndet med 8 procentenheter, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Med en god finansiell ställning, ett koncentrerat fastighetsbestånd i tillväxtlägen och en attraktiv projektportfölj är Fabege mycket väl positionerat på en i början av 2008 fortsatt stark fastighets- och hyresmarknad.


Fabege AB (publ)

Bilaga: Bokslutskommuniké 2007

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


VD Christian Hermelin presenterar och kommenterar delårsrapporten idag kl 14.00 på Operaterrassen, Stockholm. Anmälan kan göras till Mats Berg (se tfnnr ovan), på www.financialhearings.com eller via e-mail hearings@financialhearings.com. Konferensen kan även följas via www.financialhearings.com.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


Bokslutskommuniké 2007