Fabege säljer fastigheter i Marievik

Fabege har avyttrat fastigheterna Marievik 14 och 19 till AMF Pension för 975 Mkr. Fastigheterna omfattar totalt cirka 39 000 kvm uthyrbar yta, främst kontor. Köparen tillträder fastigheterna den 30 april. Försäljningarna ger ett resultat efter skatt om 185 Mkr som kommer att redovisas under det första kvartalet 2008. Catella Corporate Finance har varit rådgivare i affären.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:30 den 20 mars 2008.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 30,8 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,5 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,5 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF