Fabege gör miljardaffär med Vattenfall

Vattenfall har idag tecknat avtal med Fabege om att hyra ca 43 000 kvm kontor plus garage och parkeringsplatser i Arenastaden i Solna. Vattenfall Norden med affärsområden kommer att flytta in i en ny kontorsbyggnad som kommer att ligga i anslutning till Swedbank Arena och Mall of Scandinavia, och som beräknas börja byggas under 2009, efter slutförd planprocess.

Förutom moderna och flexibla kontorslokaler med 2 000 arbetsplatser kommer fastigheten att inrymma garageplatser, restaurang, hörsal, motionslokaler samt utställningslokaler. Miljö- och energikraven är högt satta och byggnaden kommer att ha en lägre energianvändning än vad EU:s energiklassning ”Green Building” kräver, bland annat genom sol- och vindkraft.

Kontraktet löper på 12 år med ett årligt hyresvärde om ca 100 Mkr. Den sammanlagda projektkostnaden uppgår till 1 150 Mkr och finansieringen är klar. Vattenfall Nordens nya kontorsbyggnad beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2012.

– Att Vattenfall Norden väljer att förlägga sitt nya kontor till en av våra fastigheter i Arenastaden i Solna är en stark bekräftelse på områdets växande attraktivitet, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Vattenfall Norden har haft en tydlig vision för sitt nya kontor och det mycket glädjande att vi kunnat möta företagets höga krav på bland annat flexibilitet, miljö- och kostnadseffektivitet och kommunikationer, fortsätter Christian Hermelin.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:00 den 14 januari 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 30,2 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,5 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-gor-miljardaffar-med-vattenfall-

Följande filer finns att ladda ned:


PDF

Fabege_Vattenfall_Arenastaden.jpg