Fabege säljer fastighet i City

Fabege har avyttrat fastigheten Elefanten Mindre 1 vid Drottninggatan i Stockholm City till AFA Sjukförsäkringsaktiebolag som tillträder fastigheten den 1 april 2009. Fastigheten, som omfattar cirka 5 000 kvm kontor och butiker, är nyligen renoverad och fullt uthyrd. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 4 Mkr som kommer att redovisas under det första kvartalet 2009.

– Elefanten Mindre 1 är en renoverad och fullt uthyrd fastighet där kunderna även fortsättningsvis kommer att tas omhand av en kompetent och långsiktig förvaltare, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Vi är nöjda med att genom förvärvet öka vårt innehav av välbelägna innerstadsfastigheter, säger Tomas Ingemarsson, fastighetschef AFA Försäkring.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:00 den 24 mars 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 29,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,5 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-saljer-fastighet-i-city

Följande filer finns att ladda ned:


PDF