Fabege hyr ut 2 500 kvm i DN-huset

Socialstyrelsen har tecknat ett femårigt avtal om att hyra 2 500 kvm i fastigheten Trängkåren 7 (DN-huset). Efter uthyrningen är drygt 98 procent av fastigheten uthyrd.

– Uthyrningen i DN-huset, som sker på samma hyresnivå som uthyrningar under 2008, bekräftar att hyresmarknaden är fortsatt stabil i Stockholm, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Vi tar nu nästa steg i utvecklingen av den profilstarka fastigheten Trängkåren 7. Vår ambition är att även skapa en byggrätt om ca 10 000 kvm bostadsyta på fastigheten, fortsätter Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:00 den 15 maj 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 29,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-hyr-ut-2-500-kvm-i-dn-huset

Följande filer finns att ladda ned:


PDF