Fabege inviger ny kontors- och handelsplatsen Lindhagen

Handelsplatsen Lindhagen invigs idag den 12 augusti 2009. Fastigheten ligger i Stadshagen på Västra Kungsholmen, en stadsdel som nu rustas upp och genomgår en omfattande förnyelse med nya bostäder, kontor, butiker, hotell och restauranger. Lindhagen är den första stora handelsytan i området.

Den nya fastigheten som uppförs på Skogaholmsbageriets gamla mark i Stadshagen på Västra Kungsholmen rymmer ca 13 000 kvm handelsyta och ca 10 500 kontorsyta.

Handelsplatsen bjuder på varierad service med Maxi Ica Stormarknad, Systembolaget, Hi-Sport Factory outlet, Daek, BoConcept, Stockholms Sovrum, Lindhagen Sko Kem och nyckelservice, Ett litet kök, Apotek Linden, Espresso House, Godis 500 sorter, Life, Interflora och Lindhagens salong & shop. Butikerna slår upp sina portar kl 11.00 den 12:e augusti och hälsar alla hjärtligt välkomna.

Av kontorsytorna som ligger högst upp i fastigheten är drygt hälften av ytan uthyrd och där sker inflytt senare under hösten 2009.

Fabege och Peab äger 50 procent vardera av fastigheten och projektet Lindhagen och är både stolta och nöjda över att få vara en betydande del av uppbyggnaden av en ny stadsdel, samt att vara med och utveckla närområdet och erbjuda företag en unik kontorsmiljö med ett utmärkt läge och service.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Malin Wahlberg, projektledare 08-555 148 31, 0733-87 18 31
Annette Kaunitz, kommunikationschef, 08-555 148 20, 0708-390 337


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:00 den 25 juni 2009.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 29,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till
Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-inviger-ny-kontors--och-handelsplatsen-lindhagen

Följande filer finns att ladda ned:


PDF