Fabege hyr ut till Addtech Nordic AB i Solna Business Park

Addtech Nordic AB har tecknat avtal om att hyra totalt 3 638 kvm, avseende kontor och lager/produktion, i fastigheten Yrket 3, Smidesvägen 2-8, i Solna Business Park. Avtalet har en löptid på sju år. 

Fabege har även tecknat avtal med ABC-Gruppen AB om cirka 1 683 kvm i fastigheten Smeden 1, Englundavägen 8, i Solna Business Park. Värdet på avtalet uppgår till cirka 2,2 Mkr per år exklusive tillägg med en löptid på sex år. ABC flyttar in under oktober 2010.

Därutöver har avtalet med Arbetsförmedlingen tecknats om och den totala lokalytan har utökats till cirka 3 040 kvm i fastigheten Svetsaren 2, Englundavägen 13, i Solna Business Park . Värdet på avtalet uppgår till cirka 5,2 Mkr per år exklusive tillägg med en löptid på sex år.

Även OLW har utökat sina befintliga lokaler och tecknat nytt avtal på totalt 2 652 kvm i fastigheten Smeden 1, Svetsarvägen 15, i Solna Business Park . Värdet på avtalet uppgår till cirka 5,1 Mkr per år exklusive tillägg med en löptid på sex år.

– Vi är mycket nöjda över att vi lyckats attrahera ytterligare namnkunniga och framgångsrika företag, till Solna Business Park, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.  Vi hälsar våra nya kunder varmt välkomna! Vi är också mycket nöjda att våra befintliga kunder väljer att stanna kvar hos oss och förlänger sina avtal.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,3 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-hyr-ut-till-addtech-nordic-ab-i-solna-business-park18869

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelandet (pdf)