Fabege hyr ut till Egmont i Arenastaden, Solna

Egmont Tidskrifter har tecknat ett åttaårigt hyresavtal om cirka 4 500 kvm kontorslokaler, i fastigheten Farao 20, Pyramidvägen 7, Arenastaden. Egmont tillträder lokalen 1 januari 2011. Fastigheten om totalt 7 300 kvm + garage är därmed fullt uthyrd.

– Vi är mycket glada att attrahera ett framgångsrikt och spännande medieföretag som ser samma framtidspotential i nya stadsdelen Arenastaden som vi gör, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.  Vi hälsar Egmont Tidskrifter och Nordisk Film varmt välkomna!

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

Om Egmont
Egmont Tidskrifter ett medieföretag med starka varumärken, spännande karaktärer och kreativa medarbetare. Egmonts värld spänner över ett vitt spektrum från magasin, serier och böcker till filmer, TV-program, animering, videor, biografer och interaktiva spel. Verksamheten i Sverige är indelad i tre affärsområden - Magazines, Nordisk Film och Kids and Teens. Egmont har varit verksamt i Sverige sedan 1921, då Hemmets Journal kom ut med sitt premiärnummer. I Sverige är Egmonts samlade verksamhet, med sin totala omsättning på drygt 2 Mdkr, en koncern bland de 300 största i landet.

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 28 juni 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,3 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-hyr-ut-till-egmont-i-arenastaden--solna23160

Följande filer finns att ladda ned:


PDF

Farao 20