Fabege säljer i Vallentuna och Huvudsta

Fabege har den 30 juni 2010 avyttrat fastigheten Vallentuna Rickeby 1:480 till JKTB Ny Prod o R.O.T. AB för en köpeskilling om 6 Mkr. Resultat efter skatt uppgår till 3 Mkr och redovisas i andra kvartalet. 

Fabege har den 1 juli 2010 avyttrat fastigheten Vallentuna Rickeby 1:477 samt ytterligare cirka 20 000 kvm mark (del av fastigheten Vallentuna Rickeby 1:327) till Storstockholms Lokaltrafik. Fastigheten är bebyggd med en servicebyggnad för bussar. Vidare har Fabege till Peab avyttrat del av fastigheten Rovan 1 avseende cirka 18 000 kvm bostadsbyggrätter belägna på och intill Huvudsta centrum. Den totala köpeskillingen för de två affärerna uppgår till 146,5 Mkr. Resultat efter skatt uppgår till 28 Mkr och kommer att redovisas i tredje kvartalet 2010.

–  Genom arbete med planläggning har vi skapat goda förädlingsvinster. Vi har nu valt att avyttra mark och byggrätter utan avkastning för att istället investera i lönsamma kontorsprojekt inom våra prioriterade områden, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege. 

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,3 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-saljer-i-vallentuna-och-huvudsta25313

Följande filer finns att ladda ned:


PDF

Fastigheten Rovan 1