Fabege säljer 16 fastigheter för 1 350 Mkr

Fabege har avyttrat totalt 16 fastigheter, huvudsakligen utanför de prioriterade delmarknaderna Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Köpare är Profi Fastigheter II AB och köpeskillingen uppgår till 1 350 Mkr. Köparen tillträder den 12 januari 2011. 

Fastigheterna omfattar drygt 110 000 kvm, bestående främst av kontor samt lager- och industrilokaler.

Försäljningen ger ett initialt resultat efter skatt om 70 Mkr som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2010.

–  Vi är mycket nöjda då vi genom denna affär frigör resurser att satsa i våra prioriterade områden. I och med detta har Fabege i princip renodlad beståndet till delmarknaderna Stockholms innerstad, Solna Business Park och Arenastaden i Solna samt Hammarby Sjöstad. För våra kunders räkning är det mycket tillfredställande att lämna över förvaltningen av fastigheterna till en annan mycket bra fastighetsägare, säger Klaus Hansen Vikström, chef för Affärsutveckling på Fabege.

Fabege AB (publ) 

Avyttrade fastigheter:
Bordduken 7, Brommaplan, kontor mm,
8 325kvm
 Linneduken 5, Brommaplan, kontor mm, 2 608 kvm
Brandsprutan 2, Näsbypark, kontor mm,
13 270 kvm
Täby Näsbypark 73:5, Näsbypark
Domnarvet 18, Lunda, kontor mm,
5 624 kvm
Sicklaön 145:19, Nacka, butik mm, 17 026 kvm
Domnarvet 36, Lunda, kontor,
3 790 kvm
Sicklaön 145:2, Nacka, kontor, 2 100 kvm
Elementet 1, Ulvsunda, kontor/butik/ lager,
9 530 kvm
Sjukhuset 9 och 10, Danderyd, industri/lager,
1 410 kvm
Jollen 4, Näsbypark, kontor mm,
8 291 kvm
Styckjunkaren 3, Huvudsta, kontor mm,
14 074 kvm
Karlsro 1, Järva, industri/lager mm,
12 965 kvm
Veddesta 2:68, Veddesta, industri/lager,
2 777 kvm
Lillsätra 3, Sätra, industri/lager,
8 519 kvm
 

Profi:
Profi äger och förvaltar fastigheter i Sveriges tillväxtregioner Stockholm, Göteborg och Malmö. Profi äger ett bestånd om över 200 000 kvm med lokaler för kontor, handel, bostäder, lager och industri. Investerare i verksamheten är bland annat Postens Pensionsstiftelse, Nobelstiftelsen, Kåpan Pensioner, Systembolagets Pensionsstiftelse, Akershus pensionsstiftelse och Trondheims pensionsstiftelse.

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, chef Affärsutveckling, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10.00 den 5 december 2010.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,1 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,2 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-saljer-16-fastigheter-for-1-350-mkr63534

Följande filer finns att ladda ned:


Pdf version av pressmeddelandet.
Fotograf: Peter Knutson
Klaus Hansen Vikström, Affärsutvecklingschef Fabege