Fabege säljer fastigheten Bocken 51 till bostadsrättsföreningen Lästmakarpalatset för 139 Mkr

Fabege har avyttrat fastigheten Bocken 51 till bostadsrättsföreningen Lästmakarpalatset. Föreningen tillträder fastigheten den 4 januari 2011 och övertar samtidigt pågående entreprenad för uppförande av 45 bostadslägenheter, som beräknas inflyttningsklara i november 2011.

Fastigheten kommer att omfatta totalt 2 438 kvm, varav 2 366 kvm bostäder samt 72 kvm butiksyta. Köpeskillingen uppgår till 139 Mkr vilket motsvarar senaste marknadsvärdering (per 31 december 2010) varför försäljningen som redovisas i Q1 2011 inte medför något realiserat resultat.

-          ­Vi är mycket nöjda då vi genom detta projekt bidrar till en mer levande stad med nybyggnation av bostäder i ett cityläge. Genom affären frigör vi resurser som kan investeras i våra prioriterade kommersiella fastigheter, säger Klaus Hansen Vikström, chef för Affärsutveckling på Fabege.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37
Klaus Hansen Vikström, chef Affärsutveckling, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 12 januari 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,1 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,2 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-saljer-fastigheten-bocken-51-till-bostadsrattsforeningen-lastmakarpalatset-for-139-mkr72089

Följande filer finns att ladda ned:


Pressreleasen i PDFformat