Fabege hyr ut en upplevelselokal till O’Learys i Norrtull

 

Fabege har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med O’Learys i fastigheten Getingen 14, Sveavägen 143. Lokalerna är ca 2 500 kvm och kommer att inrymma, förutom sedvanlig sportbar och restaurang, bowling och game center samt en konferensdel. Värdet på avtalet uppgår till cirka 4,5 Mkr per år. Öppningen är planerad till 1 september 2011.

- Vi är mycket glada över att O’Learys valt att etablera sig i vår fastighet och i området. Vi känner att O’Learys kommer att höja närservicen i området och medverka till att Norrtull blir en levande stadsdel dygnet om, sammanfattar Urban Sjölund, Fastighetschef på Fabege.

- Vi ser med stor spänning och förväntan fram mot öppning i höst. Vi öppnar då en av världens största O’Learys restauranger med ett fantastiskt koncept bestående av god mat, game center och den bästa sporten, säger Henrik Hermansson, VD för blivande O’Learys Norrtull.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37
Urban Sjölund, fastighetschef, tel 08 555 148 50, 0733-87 18 50

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 17 februari 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,0 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-hyr-ut-en-upplevelselokal-till-o-learys-i-norrtull86887

Följande filer finns att ladda ned:


pressmeddelande i pfd format