Fabege investerar 400 Mkr i Arenastaden och Hammarby Sjöstad

 

Fabege har förvärvat två obebyggda fastigheter i Arenastaden. Pyramiden 3 som omfattar en markareal om cirka 9 200 kvm och Signalen 3 med en markareal om cirka 15 600 kvm. Säljare är Fastighets AB Granen respektive Estancia Fastigheter AB. Tillträde sker 1 april respektive 1 juli 2011.

 Arenastaden är ett prioriterat utvecklingsområde för Fabege. Vi säkerställer nu möjligheten att även fortsättningsvis kunna erbjuda stora sammanhängande och attraktiva kontorsytor till våra kunder, säger Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

För att ytterligare öka attraktiviteten i Hammarby Sjöstads landmärke Lumafabriken, har Fabege beslutat genomföra ett investeringsprojekt.

Luma är en fantastiskt inspirerande byggnad som vi nu rustar för att upprätthålla ställningen som Sjöstadens mest attraktiva kontorsarbetsplats, säger Urban Sjölund, fastighetschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Urban Sjölund, fastighetschef, tel 08-555 148 50, 073-387 18 50

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 31 mars 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,0 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-investerar-400-mkr-i-arenastaden-och-hammarby-sjostad102679

Följande filer finns att ladda ned:


Pressrelease i PDF-format