Fabege hyr ut till Björn Borg AB

 

Fabege har tecknat ett hyresavtal med Björn Borg AB i fastigheten Apotekaren 22, Tulegatan 11/Kungstensgatan 23. Lokalen som är cirka 2 000 kvm i tre plan, kommer att inrymma kontor och showroom. Inflyttning är planerad till 1 december 2011.

Lokalen ligger i gårdshuset som är ritat av arkitekt Ferdinand Boberg i början av 1900-talet. Och är med en spektakulär takhöjd och stora fönster väl lämpad för ändamålet.

- Vi är mycket glada att vi lyckats attrahera ett välkänt och dynamiskt företag som Björn Borg som långsiktig kund. Av fastighetens totala ytor om cirka 30 000 kvm förädlas och moderniseras idag cirka 15 000 kvm. För Björn Borg har vi bland annat tillskapat helt nya ytor genom en entresol-lösning samt konverterat outnyttjade teknikytor till moderna kontor. Det här är mycket bra för den fortsatta utvecklingen av fastigheten som lockar fler och fler spännande företag, säger Urban Sjölund, Fastighetschef på Fabege.

- För Björn Borg innebär flytten till nya lokaler att vi följer vår strategi att expandera och bygga varumärket internationellt och får nu möjlighet att visa varumärkets fulla potential. Vi kan här skapa ytor som är anpassade efter vår verksamhet och exponera våra produkter på ett spektakulärt sätt. Lokalerna ger oss också möjlighet att införliva hela kedjan från design till visning av slutprodukten på ett effektivt och integrerat sätt, säger Arthur Engel, VD Björn Borg AB.

Fabege AB (publ)

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Urban Sjölund, Fastighetschef, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50

 

Företagsbeskrivning Björn Borg:
Björn Borg är ett svenskt företag som äger och utvecklar varumärket Björn Borg. Varumärket kännetecknas av kvalitetsprodukter med en kreativ och innovativ design, och bygger på det sportiga arv som namnet Björn Borg står för. Underkläder är kärnan och det största affärsområdet. Därtill erbjuds närliggande produkter och sportkläder samt via licenstagare även skor, väskor, parfym och glasögon. Björn Borgprodukter säljs idag på ett 17-tal marknader, varav Holland och Sverige är de största.

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 09.00 den 3 maj 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/fabege-hyr-ut-till-bjorn-borg-ab115196

Följande filer finns att ladda ned:


Pressrelease i PDF format
Fotograf: Tema Gruppen
Björn Borg AB flyttar in i Apotekaren22.