Fabege hyr ut till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på Kungsholmen

 

Fabege har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fastigheten Klamparen 10, Fleminggatan i Stockholm. Avtalet gäller 5 040 kvm kontor med en årshyra om 16 Mkr, och inflyttning är planerad till juni 2012.

Fastigheten genomgår för närvarande en total interiör renovering med ny planlösning, nytt ytskikt och nya tekniska installationer. Sedan tidigare har avtal tecknats med Skolverket om förhyrning av ca 9 000 kvm kontor. I och med det nya avtalet är fastigheten uthyrd till 80 procent.

 Vi är mycket nöjda med att teckna ännu ett viktigt kontrakt i en av våra utvecklingsfastigheter. Det är glädjande att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap väljer att flytta till vår nyrenoverade fastighet på Kungsholmen, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Urban Sjölund, Fastighetschef, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 8.00 den 5 juli 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabege-hyr-ut-till-myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskap-pa-kungsholmen,c9142279

Följande filer finns att ladda ned:


PDF pressmeddelande