Svea Ekonomi hyr av Fabege i Arenastaden

 

Fabege har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Svea Ekonomi i Sjökvarteret i Arenastaden, Solna. Avtalet gäller 10 195 kvm kontorslokaler. Inflyttning är planerad till årsskiftet 2012/2013.

Fabege utvecklar i första etappen Sjökvarteret om 25 000 kvm som är en del av fastigheten Uarda 1 i Arenastaden. För att möta den stora efterfrågan på kontor i Arenastaden startar Fabege nu planeringen av nästa kontorshus mindre än ett halvår efter starten av den första etappen.

– Svea Ekonomi är ett av flera stora företag och organisationer som på kort tid har valt Arenastaden. Det är många som har fått upp ögonen för att Arenastaden kommer att bli ett intressant alternativ, inte minst till city. Det som lockar är bland annat de goda kommunikationerna och att Arenastaden kommer att ha en mix av kontor och boende i en levande stadsmiljö, säger Urban Sjölund, fastighetschef på Fabege.

– Det känns verkligen spännande att flytta till nya fräscha lokaler i Arenastaden och vara nära den nya Nationalarenan. Vi är rotade i Solna sedan 80-talet och vi trivs bra här, säger Lennart Ågren, VD på Svea Ekonomi AB.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Urban Sjölund, fastighetschef, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 8.00 den 10 oktober 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,2 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/svea-ekonomi-hyr-av-fabege-i-arenastaden,c9171492

Följande filer finns att ladda ned:


Svea Ekonomi hyr av fabege i Arenastaden PDFformat