Fabege välkomnar ett hotell olikt alla andra till Hammarby Sjöstad

 

Fabege har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med Tastsinn koncernen. Avtalet gäller ett nybyggt hotell i Hammarby Sjöstad, med en årshyra på drygt 17 Mkr. Hotellet kommer bestå av 7 000 kvm och inrymma 228 rum. Det beräknas öppna första halvåret 2014.

- Tastsinn koncernen är hyresgäst hos Fabege sedan tidigare och vi tror mycket på deras nya koncept med effektiva hotell med god design och ett konkurrenskraftigt pris till kund. Vi tillför också Hammarby Sjöstad en estetiskt tilltalande byggnad som kompletterar området med service och en ny mötesplats, säger Urban Sjölund, fastighetschef hos Fabege.

- Vi är glada att kunna lansera ett nytt budgetkoncept tillsammans med en stark fastighetsägare, tillägger Uwe Löffler, VD på Tastsinn.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Urban Sjölund, fastighetschef, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50
Uwe Löffler, VD, Tastsinn, tel 0708-11 49 72

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16.00 den 8 december 2011.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/fabege-valkomnar-ett-hotell-olikt-alla-andra-till-hammarby-sjostad,c9197901

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande PDF