Carlsberg Sverige väljer Arenastaden och Fabege för sitt nya huvudkontor

 

I fastigheten Uarda 1 kommer Carlsberg Sverige att hyra 2 700 kvm kontor med inflyttning 2012-11-15. Även AIK Fotboll, Onside Media och Svenska Idrottskliniken väljer att flytta till fastigheten Uarda 1. Det sammanlagda hyresvärdet för dessa nya hyresgäster uppgår till 10 Mkr per år. Sedan tidigare är det klart med bland annat Svenska Fotbollförbundet och Svea Ekonomi.

Arenastaden kommer att bli Sveriges kanske mest spännande stadsdel – med en unik mix av ett antal attraktiva beståndsdelar: Friends Arena, Sveriges Nationalarena för fotboll, invigs hösten 2012. Quality Hotel Arena, konferens- och kongresshotell med 399 dubbelrum, öppnas hösten 2013. Mall of Scandinavia, norra Europas mest moderna köpcentrum, öppnas hösten 2015. Här byggs 3 000 bostäder, med första inflyttning maj 2014. Vi utvecklar också framtidsäkrade kontor med 25 000 arbetsplatser, i samarbete med flera av Skandinaviens mest välrenommerade arkitekter. Arenastaden kommer att erbjuda citypuls men nära till naturen. Citykänsla men med moderna fastigheter som är lätta att anpassa.

- Att Carlsberg, som är ett av världens starkaste varumärken, har valt Arenastaden bekräftar att vi är på rätt väg att realisera vår vision för den nya stadsdelen. Arenastadens unika sammansättning och goda läge skapar de bästa förutsättningarna för en levande stadsdel och en attraktiv arbetsplats. Arenastaden är det naturliga valet för de som söker citykänsla men i ett modernt och hållbart område, säger Christan Hermelin, VD Fabege.

- Det är roligt och väldigt logiskt att Carlsberg Sverige, AIK Fotboll, Onside Media och Svenska Idrottskliniken väljer Arenastaden. Vi har, i fastigheten Uarda 1, tillsammans hittat lösningar som skapar hållbara och moderna kontor, säger Urban Sjölund, fastighetschef Fabege. I och med dessa uthyrningar har vi färdigställt etapp I och vi är i startgroparna för att dra i gång nästa etapp, avslutar Urban Sjölund.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Urban Sjölund, fastighetschef, tel 08-555 148 50, 073-387 18 50
Henric Byström, PR-chef Carlsberg Sverige, tel 070-483 05 48, e-post: henric.bystrom@carlsberg.se

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 17:30 den 3 maj 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bokfört värde av 30,0 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fabege/r/carlsberg-sverige-valjer-arenastaden-och-fabege-for-sitt-nya-huvudkontor,c9255368

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande pdf
Arenastaden 1
Arenastaden 1