Jones Lang LaSalle flyttar till Bocken

Fabege har nu hyrt ut samtliga kontorsplan i Projekt Bocken på Lästmakargatan 20, Stockholm. Det blev en väldigt lyckad lösning där Jones Lang LaSalle flyttar hela sin verksamhet i Stockholm till de två sista kontorsplanen, en yta om totalt cirka 1 000 kvm. Avtalet gäller fem år och hyresvärdet uppgår till cirka 4,2 Mkr per år. Inflyttning är planerad till januari 2013.

Fabege har under flera år arbetat med att utveckla kvarteren längs Lästmakargatan, från en anonym lastgata till en av Stockholm citys mest spännande mötesplatser för nya affärer och moderna företag.

- Vi hälsar Jones Lang LaSalle varmt välkomna. Det är extra roligt att en erkänt skicklig branschkollega väljer Fabege och vårt projekt på Lästmakargatan, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

- Vi är glada över att ha hittat en överenskommelse med Fabege där vi nu i bästa läge i centrala Stockholm kommer att skapa en modern och spännande arbetsplats för våra medarbetare och dessutom en professionell mötesplats för våra kunder, säger Daniel Gorosch, VD Jones Lang LaSalle.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
U
rban Sjölund, fastighetschef, tel 08-555 148 50, 073-387 18 50


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 30,8 Mdkr. Fastighets-beståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se

Följande filer finns att ladda ned:


Pdf version av pressmeddelandet