Ledningen förstärks för ökat kundfokus

Fabege satsar på att fördjupa relationerna med befintliga kunder och förstärker nu sin förvaltning med Charlotta Liljefors Rosell i rollen som ny fastighetschef. Tack vare nyrekryteringen kommer Urban Sjölund att kunna fokusera offensivt på uthyrningsfrågorna och nykundsbearbetning.

Charlotta Liljefors Rosell kommer närmast från egen verksamhet och var dessförinnan Affärsområdeschef för Kontor på AMF Fastigheter. Hon har även haft ledande befattningar inom Vasakronan och AP Fastigheter.

– Vi är naturligtvis mycket glada över att knyta en person med en sådan gedigen bakgrund som Charlottas till oss. Hon kommer att komplettera den redan starka laguppställningen i koncernledningen på ett positivt sätt, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Charlotta Liljefors Rosell börjar sin anställning den 11 augusti 2014.

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10.00 den 25 mars 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/ledningen-forstarks-for-okat-kundfokus,c9557105

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf
Charlotta Liljefors Rosell
Charlotta Liljefors Rosell