Keolis Sverige AB flyttar in i DN-huset

Fabege har tecknat avtal med Keolis Sverige AB om drygt 2 400 kvm och kontraktet löper till 2022. Flytten till DN-huset i Marieberg sker i augusti 2014 och hyresvärdet är drygt 5,8 miljoner kronor årligen.

- Jag är mycket nöjd över att vi har hittat ett kontor som lever upp till våra önskemål och som är både funktionellt och representativt. Inom Keolis är vi experter på att driva och utveckla stadstrafik och det vill vi tydliggöra genom att ha ett verksamhetsnära kontor, säger Magnus Åkerhielm vd Keolis.

I samband med att DN och Expressen tecknade nya långsiktiga avtal under föregående år, så friställdes samtidigt större ytor. För första gången på väldigt länge har Fabege nu möjlighet att erbjuda större sammanhängande lokaler i fastigheten.

-  Vi är väldigt glada att välkomna Keolis till Marieberg. Intresset för DN-huset är stort och Keolis är det första nya företaget vi tecknar hyresavtal med. Det är en stadsdel under snabb utveckling och det är glädjande att se helt nya företag etablera sig här, säger Urban Sjölund, uthyrningschef Fabege.

Stockholms stad har tagit fram ett program som visar hur Marieberg skulle kunna utvecklas på sikt. Visionen är att tydliggöra att Marieberg är en del av innerstaden och innehåller förslag till en stadsstruktur och idéer för ökat stadsliv, nya stadsrum och ny bebyggelse. Planerna för Mariebergs utveckling är att skapa en levande och promenadvänlig innerstad med fokus på människor och trivsammare miljöer både för de som arbetar och för de boende.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Sjölund, uthyrningsschef Fabege, tel 08-555 148 50 alt 073-387 18 50

Mer information om utvecklingen i Marieberg: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/marieberg/

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 33,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/keolis-sverige-ab-flyttar-in-i-dn-huset,c9569224

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande pdf