Klaus Hansen Vikström utsedd till vVD i Fabege

Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef och medlem av koncernledningen sedan 2009, har även utsetts till vice VD i bolaget.

- Klaus har med sitt goda affärsmannaskap starkt bidragit till Fabeges framgång. Med denna utnämning får han ännu bättre möjligheter att utöva det, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

I och med utnämningen har bolaget två vice verkställande direktörer, då Åsa Bergström kvarstår i sin befattning som ekonomi- och finanschef samt vice VD.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 0702-39 34 81
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde av 33,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/klaus-hansen-vikstrom-utsedd-till-vvd-i-fabege,c9590288

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf
Klaus Hansen Vikström
Klaus Hansen Vikström