Fabege vinner tävlingen Bästa delårsrapport

Fabege har vunnit deltävlingen Bästa delårsrapport i Kantons och Aktiespararnas tävling Årets börsbolag på NASDAQ Stockholm.

Aktiespararnas och Kantons motivering:

”Med 18 poäng av 18 möjliga står Fabege som totalvinnare i tävlingen Bästa delårsrapport. Bolagets delårsrapport är välstrukturerad och informationen som presenteras är både relevant och lättillgänglig. Något som särskilt uppmärksammas är ett föredömligt VD-ord, en utförlig beskrivning av bolaget och dess verksamhet samt en överskådlig kvartalsöversikt.”

       Vi är mycket glada över denna utmärkelse och det ger oss ny energi i vårt fortsatta arbete för ständig förbättring, kommenterar Elisabet Olin, Kommunikationschef för Fabege.

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Elisabet Olin, Kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 070-672 52 33
Else Schlasberg, IR- ansvarig, tel 08-555 148 38, 070-560 76 72

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde av 33,8 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,0 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-vinner-tavlingen-basta-delarsrapport,c9781422

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf