Fabege nyrekryterar för fortsatt offensiv stadsdelsutveckling

Kombinationen av en omfattande projektportfölj av byggrätter och höga ambitioner att utveckla framtidens mest hållbara och attraktiva stadsdelar gör att Fabege nu stärker organisationen inom både affärsutveckling och förvaltning. Nya krafter kommer att bidra till fortsatt utveckling, nya idéer och stärkt genomförandekraft i framväxten av nya stadsdelar.

Carl Michael Augustsson har anställts som affärsutvecklare och kommer att bland annat att arbeta med utveckling av den nyligen förvärvade stadsdelen, Haga Norra, i anslutning till Arenastaden. Hans uppdrag som påbörjas under hösten blir att utveckla en hållbar och attraktiv stadsdel ur såväl sociala som miljömässiga aspekter. Carl Michael kommer närmast från Mengus där han idag är partner och dessförinnan från Granen Fastighetsutveckling AB.

Niclas Ternstål (tidigare Österberg) tillträder befattningen som marknadsområdeschef för Arenastaden den 1 september. Han kommer närmast från AMF Fastigheter där han haft rollen som uthyrningschef. Han har även tidigare erfarenheter från bland annat Struktur och Vasakronan.

Andreas Malmsäter har anställts som ny uthyrningschef från och med 1 september. Han kommer närmast från Tenant & Partner där han har haft en rad olika roller varav den senaste som Senior Manager/Teamchef.

 – Vår satsning på stadsdelsutveckling har varit mycket värdeskapande och framgångsrik och vi ser fortsatt stor potential till värdeskapande på våra marknader, inte minst genom fortsatt utveckling av vår projektportfölj. Därför är jag väldigt glad över att vi lyckats attrahera och knyta till oss dessa skickliga medarbetare som ytterligare förstärkning av vårt lag, säger, Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81
Charlotta Liljefors Rosell, Chef Förvaltning, tel 08-555 148 05, 070-324 23 83

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 07.50 den 28 augusti  2015.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 36,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-nyrekryterar-for-fortsatt-offensiv-stadsdelsutveckling,c9820564

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf
Niclas Ternstål
niclas Ternstal osterberg
Andreas Malmsäter
Andreas Malmsater
Carl Michael Augustsson
Carl Michael Augustsson