Fabeges hållbarhetsarbete rankat högst i Europa inom sektorn kontor

GRESB, som har till uppdrag att stärka och skydda aktieägarvärden genom att utvärdera och förbättra hållbarhetsarbetet inom den globala fastighetssektorn, har i sin årliga utvärdering rankat Fabege som ledare inom sektorn kontor för noterade fastighetsbolag i Europa.

Fabege deltog i studien för första gången under 2014 och var även då ledande inom sin jämförelsegrupp och utsågs till ”Green Star”. I årets utvärdering deltog totalt 378 företag i Europa som fördelades på nio kategorier (varav kontor var en). I den totala jämförelsen rankas Fabege som nummer fyra med 89 utdelade poäng av totalt 100 möjliga.

-          Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor i över tio år och det är glädjande att se hur högt dessa frågor har klättrat på agendan. Våra kunder ställer tuffare krav och det gör att vi hela tiden sporras att ta nästa steg, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Rapporten från GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) baseras på en bedömning av totalt 707 företag och fastighetsfonder som representerar 61 000 fastighetstillgångar till ett värde av USD 2 300 miljarder. Hela rapporten finns att läsa på www.gresb.com.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Mia Häggström, miljö- och teknikchef, tel 08-555 148 54, 073-387 18 54

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 36,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabeges-hallbarhetsarbete-rankat-hogst-i-europa-inom-sektorn-kontor,c9826106

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf
GRESB 2015_small
GRESB 2015 small