Ambea flyttar till Arenastaden

Ambea, ett av Sveriges ledande företag inom stöd och omsorg, har beslutat sig för att lämna Solna Strand och flytta till Arenastaden i augusti 2017. Fabege och Ambea har tecknat ett 7-årigt hyresavtal om cirka 3 600 kvm till ett årligt hyresvärde om drygt 10,5 Mkr exklusive tillägg. Den nya adressen blir Evenemangsgatan 21 och de får Siemens och H&M till nya grannar i fastigheten.
Det nya kontoret ligger högst upp i fastigheten Uarda 6 med utsikt över Råstasjön. Byggnaden har en stor inglasad ljusgård i mitten med entréer mot både den livliga Evenemangsgatan och mot den lugnare Dalvägen med fina grönområden. 

− Vi ser många fördelar för oss och våra medarbetare med vårt nya läge i Arenastaden. Främst att vi får mer utrymme, men också att vi hamnar i ett mer attraktivt och expansivt område med närhet till ett större utbud av butiker, restauranger, träning och evenemang. Dessutom får vi möjlighet att utveckla våra arbetssätt och skräddarsy utformningen av interiören så den passar oss, säger Ambeas VD Fredrik Gren.

Hyresavtalet är ett så kallat Grönt hyresavtal där båda parter har ambitioner att finna resurseffektiva och miljösmarta driftslösningar och byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

− Vi är förstås mycket glada över det fortsatt starka intresset för Arenastaden och hälsar Ambea varmt välkomna till området sommaren 2017, säger Niclas Ternstål, marknadsområdeschef i Arenastaden för Fabege.

Uarda 6 är ritad av T+E Arkitekter och har en tonvikt på naturliga material som sten och ljusa träslag. Interiören har drag av skandinavisk modernism och exteriörmaterialen har valts ur ett livscykelperspektiv avseende energieffektivitet och hållbarhet.

− I och med uthyrningen till Ambea är huset nästan fultl uthyrt. Vi har bara drygt 700 kvm kvar högt upp i huset, men lyckligtvis har vi fler byggrätter som vi kan fortsätta utveckla i Arenastaden, kommenterar Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege.

Ambea bedriver ca 500 verksamheter över hela Sverige inom äldreomsorg, boende, daglig verksamhet och skolor för personer med funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom samt missbruksvård. Företaget verkar genom varumärkena Nytida och Vardaga och har även en bemanningssektor, Rent-A-Doctor & Nurse. Under 2015, hade koncernen en årlig omsättning på cirka 4 miljarder kronor och cirka 14 000 anställda.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Ternstål, marknadsområdeschef Arenastaden, tel 08-555 148 18, 073-041 80 40
Andreas Malmsäter, uthyrningschef Fabege, tel 08-555 148 62, 073-986 15 08

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 40,5 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/ambea-flyttar-till-arenastaden,c2026080

Följande filer finns att ladda ned:


PDF
Andreas%2520Malms%25C3%25A4ter
Andreas%2520Malmsater

Uarda%25206%2520exteri%25C3%25B6r%2520utan%2520logotyp%25200

Niclas%2520Ternst%25C3%25A5l%25200