Fabege förvärvar i Järvakrog, Solna

Fabege förvärvar fastigheten Sadelplatsen 1, Järva krog.  Köpeskillingen uppgår till
172,5 Mkr och tillträde sker den 8 juni 2016.
Säljare är ett Uppsalabaserat konsortium,
 med bland andra Olle Olsson Holding AB som delägare. 

Fastighetens uthyrningsbara yta är ca 6 400 kvm butik, verkstad och kontor. Hyresvärdet uppgår till drygt 14 Mkr årligen och Audi är största hyresgästen som disponerar ungefär 50 procent av fastigheten. För framtiden finns möjlighet att utveckla ytterligare byggrätter för kontorsverksamhet.

- Genom affären skapar vi möjlighet till fortsatt utveckling i ett område i nära anslutning till vårt övriga bestånd i Solna. Fastighetens läge innebär att den kan bli en viktig pusselbit i vårt fortsatta struktureringsarbete, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef Fabege.

För mer information, vänliga kontakta:
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 40,5 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq  Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.seDenna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-forvarvar-i-jarvakrog--solna,c2024716

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf