Fabege ökar sin gröna finansiering

Fabege fortsätter sin ambition att finansiera sig grönt genom att göra en emission inom ramen för det gröna ramverket i Nya Svensk FastighetsFinansiering AB
(Nya SFF). 

Nya SFF har emitterat 460 Mkr till en spread om 3 månaders Stibor plus 85 bps. Den initiala kostnaden uppgår till 0,3 procent. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm och har förfallodag 2018-09-07.

- Emissionen ligger i linje med vår strävan att finansiera oss grönt och stämmer bra överens med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete, kommenterar Åsa Lind, finanschef Fabege

Fabege driver ett ambitiöst hållbarhetsarbete som inkluderar alla delar av verksamheten. Fabege vill även arbeta aktivt för en alltmer ansvarskännande kapitalmarknad. Fabeges ambition är att den gröna finansieringen ska öka i samma takt som fastighetsbeståndet miljöcertifieras.Målsättningen är att samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade 2018. 

Mer information om Nya SFF och bolagets Gröna ramverk finns på hemsidan www.hansan.se. Hansan AB är bolagets serviceagent. Nya SFF ägs av Fabege AB, Catena AB, Diös Fastigheter AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 073-387 18 08 

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 42.4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-okar-sin-grona-finansiering,c2064761

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmedelande pdf