Brandskydd

Kravet på systematiskt brandskyddsarbete, SBA, gäller för de flesta typer av verksamheter enligt Lagen om skydd mot olyckor.

Hyresgäst och hyresvärd tillsammans

Fabeges brandskyddsarbete är till för att i första hand förhindra brand och, om olyckan är framme, rädda liv och begränsa materiella skador. Detta står inskrivet i Fabeges brandskyddspolicy och innebär ett samarbete mellan Fabege som hyresvärd och varje enskild hyresgäst.

Fabege ska regelbundet rondera de allmänna ytorna i varje fastighet och föra skriftligt protokoll 2 gånger per år samt informera berörda hyresgäster om deras ansvar att fylla i en skriftliga redogörelsen för brandskydd som ska lämnas till Storstockholms brandförsvar.

Generellt ansvarar fastighetsägaren, Fabege AB, för brandskyddet utanför den uthyrda lokalen och hyresgästen för brandskyddet i den uthyrda lokalen. Fördelningen regleras i hyresavtalen.

Lagstiftning

SRVFS 2003:10, Föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet
SRVFS 2004:3, Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete
SRVFS 2004:4, Allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet

Tillsynsmyndighet

Kommunen genom Storstockholms brandförsvar.