Energispartips

För att värna om miljön behöver vi alla hjälpa till!

Från Fabeges sida har vi genom de senaste årens arbete med bland annat systematisk energioptimering, konvertering till fjärrvärme och fjärrkyla, övergång till miljövarudeklarerad el, sänkt koldioxidutsläppen från cirka 40 000 ton till cirka 5 000 ton sedan 2002. Även du som kund kan hjälpa till att värna om miljön och sänka dina energikostnader.

Värme - ventilation

 • Meddela driftspersonalen om det finns anledning att ändra driftstiden för ventilationen eller är onödigt varmt i lokalerna.
 • Vädra gärna, men kort tid och stäng din dörr innan du öppnar fönstret på vintern.
 • Vädra inte bort värmen – sänk temperaturen med radiatorventilen istället.
 • Rör inte ventilationsdonens inställning och ställ inga täckande möbler framför radiatorerna.
 • Undvik extra el-element.
 • Använd persienner och solskydd medvetet.

Belysning

 • Släck belysningen när du lämnar arbetsplatsen.
 • Styr belysningen i allmänna utrymmen med närvarogivare och/eller kopplingsur.
 • Byt ut gamla armaturer och anpassa belysningen till arbetsplatsen.
 • Använd eleffektiva ljuskällor som t ex lågenergilampor, TS-, undvik glödlampor.

Kopiering

 • Se till att kopiatorer och andra energislukande apparater stängs av vid arbetets
  slut.
 • Aktivera kopiatorns energisparläge.

Datorer

 • Stäng av datorn när du går hem.
 • Se till att elsparfunktionen är aktiverad.

Vatten

 •  Kontakta driftspersonalen/reparatör vid läckande kranar eller rinnande toaletter.

Pentry - matsal

 • Frosta av frysen.
 • Kontakta reparatör om ni misstänker att gummilisterna som ska täta kyl- och frysdörrar inte sluter tätt.
 • Fyll diskmaskinen innan den startas.
 • Försök att påverka så att kravmärkta varor köps in och handla lokalproducerat.

Övrigt

 • Välj kontorsvaror, möbler och kemtekniska produkter som är miljömärkta samt minska användningen av engångsartiklar.
 • Vid inköp av utrustning – kräv uppgift om energi- och vattenförbrukning och beakta detta.
 • Källsortera avfall.