Grönt hyresavtal

Fabeges gröna hyresavtal är en unik plattform för hyresvärden och hyresgästen att minska miljöpåverkan från lokaler.

Minskad miljöpåverkan

Gröna hyresavtal är en unik plattform för hyresvärden och hyresgästen att minska miljöpåverkan från lokaler.

Ömsesidig miljöagenda för lokalen

Avtalet innebär att båda parter enas om en gemensam miljöagenda för lokalen genom effektiv resursanvändning och hållbar fastighetsförvaltning. Avtalen omfattar bland annat åtgärder för att minska miljöpåverkan inom energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

Grund för miljöcertifiering

Syftet är att sätta fokus på och samverka kring miljöfrågorna för att minska både klimatpåverkan och kostnader. Överenskommelsen understödjer också en miljöcertifiering av byggnaden.