Årsstämma 2013

Årsstämman 2013 hölls den 21 mars 2013, kl 15.00 i aulan på Wenner Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm.

Fabeges valberedning inför årsstämman 2013

Valberedningen består därmed av följande ledamöter:

  • Anders Rydin (SEB Fonder)
  • Bo Forsén (Brinova fastigheter AB)
  • Mats Qviberg (Investment AB Öresund)
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning)

Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 30,0 procent av rösterna i Fabege per den 31 januari 2013.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominatingcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna