Årsstämma 2016

Fabeges årsstämma hölls måndag 11 april 2016.

Från stämman

Beslut

Pressmeddelande med beslut fattade vid Fabeges årsstämma 2016 

Protokoll

Protokoll från Fabeges årsstämma 2016 (pdf) 

VDs anförande

Fabeges VD Christian Hermelins anförande vid årsstämma 2016 (pdf)

Dagordning och bilagor

Förslag på dagordning och bilagor till Fabeges årsstämma 2016 (pdf)

Inför årsstämman

Kallelse

Kallelse till Fabeges årsstämma gick ut torsdag 3 mars.

Kallelse till årsstämma i Fabege AB - pressmeddelande (pdf)