Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 hölls den 29 mars 2017, klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia salong IMAX, Mall of Scandinavia, Råsta Strandväg 19A Solna.

Fabeges valberedning inför årsstämman 2017

Vid Fabeges årsstämma den 11 april 2016 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, i första hand ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med beslutet har de största aktieägarna baserat på ägandet per 31 augusti 2016 erbjudits plats i Fabeges valberedning och följande valberedning har bildats:

  • Bo Forsén, ordförande och representant för Backahill AB.
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson representant för Länsförsäkringar fondförvaltning.
  • Gustav Lindner representant för Investment AB Öresund.
  • Mats Qviberg representant för familjen Qviberg.

Valberedningen representerar tillsammans 23,3 procent av rösterna i Fabege.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.