Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 hölls måndagen den 9 april 2018 klockan 15.00.

Från stämman

Beslut

Pressmeddelande med beslut fattade vid Fabeges årsstämma 2018 

Protokoll

Protokoll från Fabeges årsstämma 2018 (pdf) 

VDs anförande

Fabeges VD Christian Hermelins anförande vid årsstämma 2018 (pdf)

Dagordning och bilagor

Förslag på dagordning och bilagor till Fabeges årsstämma 2018 (pdf)

Inför årsstämman

Kallelse till Fabeges årsstämma gick ut torsdag 7 mars 2018.

Kallelse till årsstämma i Fabege AB - pressmeddelande (pdf)

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande >>