Årsstämma 2012

Årsstämma 2012 hölls torsdagen den 29 mars 2012 klockan 17.00 på Norra Latin, Drottninggatan 71B i Stockholm.

Fabeges valberedning inför årsstämman 2012

Vid Fabeges årsstämma den 30 mars 2011 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna.

Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med beslutet har de största aktieägarna (baserat på ägandet per 31 augusti 2011 och kända förändringar därefter) erbjudits plats i Fabeges valberedning och följande valberedning har bildats:

  • Bo Forsén (Brinova Fastigheter AB)
  • Fredrik Grevelius (Investment AB Öresund)
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning)
  • Anders Rydin (SEB fonder)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 27,5 procent av rösterna i Fabege per 31 december 2011.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominatingcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.