Årsstämma 2014

Årsstämma 2014 hölls tisdagen den 25 mars 2014 klockan 15.00 i aulan på Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm. 

Valberedning inför årsstämman 2014

Vid Fabeges årsstämma den 21 mars 2013 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna.

Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med beslutet har de största aktieägarna (baserat på ägandet per 31 augusti 2013) erbjudits plats i Fabeges valberedning och följande valberedning har bildats:

  • Bo Forsén (Brinova Fastigheter AB)
  • Mats Qviberg (Investment AB Öresund)
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning)
  • Anders Rydén (SEB Fonder)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 28,7 procent av rösterna i Fabege.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominatingcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Relaterade dokument