Bolagsstyrningsrapport

Fabeges Bolagsstyrningsrapport innehåller; styrningsstruktur, bolagsstyrningen, styrelseåret och rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

Svensk kod för bolagsstyrning

Fabege är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för bolagsstyrning ligger bolagsordningen, aktiebolagslagen samt andra tillämpliga lagar och regelverk.

Fabege tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) vars övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Koden bygger på principen följ eller förklara.

Rapport om intern kontroll

Rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen finns inkluderad i rapporten om bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapporter

2017 Bolagsstyrningsrapport, till avsnittet i årsredovisning 2017 (pdf)

2016 Bolagsstyrningsrapport, till avsnittet i årsredovisning 2016 (pdf)

2015 Bolagsstyrningsrapport, till avsnittet i årsredovisning 2015 (pdf)

2014 Bolagsstyrningsrapport,  till avsnittet i årsredovisning 2014 (pdf) 

2013 Bolagsstyrningsrapport,  till avsnittet i årsredovisning 2013 (pdf) 

2012 Bolagsstyrningsrapport,  till avsnittet i årsredovisning 2012 (pdf) 

2011 Bolagsstyrningsrapport,  till avsnittet i årsredovisning 2011 (pdf) 

2010 Bolagsstyrningsrapport,  till avsnittet i årsredovisning 2010 (pdf) 

2009 Bolagsstyrningsrapport,  till avsnittet i årsredovisning 2009 (pdf) 

2008 Bolagsstyrningsrapport,  till avsnittet i årsredovisning 2008 (pdf) 

2007 Bolagsstyrningsrapport,  till avsnittet i årsredovisning 2007 (pdf) 

2006 Bolagsstyrningsrapport,  till avsnittet i årsredovisning 2006 (pdf)