Koncernledning

Koncernledningen i Fabege består av sex personer inklusive verkställande direktör. Nedan återfinns en presentation av  koncernledningen.

* Aktieinnehav per 5 june 2018

Christian Hermelin

Christian Hermelin

VD och Koncernchef

Född: 1964

Anställd sedan 1998 och i nuvarande befattning sedan 2007

Tidigare anställningar

Förvaltning Nacka Strand Förvaltnings AB, Regionansvarig Oskarsborg, Projektledare Fastighets AB Storheden.

Utbildning

Fil kand. i företagsekonomi

Aktieinnehav

383 834*


Åsa Bergström

Åsa Bergström

Vice VD, ekonomi och finanschef

Född: 1964

Anställd sedan 2007 och i nuvarande befattning sedan 2008

Tidigare anställningar

Senior manager KPMG, ekonomichefsbefattningar i flera fastighetsbolag, bland annat Granit & Beton samt Oskarsborg

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

67 234*


Anders Borggren

Anders Borggren

Chef Teknisk drift

Född: 1958

Anställd och i nuvarande befattning sedan 2014

Tidigare anställningar

Chef för bland annat fastighetsförvaltning på ISS Facility Services AB, VD Arctella AB, Projektledare Kungsfiskaren AB, Entreprenadingenjör Skanska.

Utbildning

Civilingenjör

Aktieinnehav

39 032*


Klas Holmgren

Klas Holmgren

Chef för Projekt och förädling

Född: 1970

Anställd sedan 2001 och i nuvarande befattning sedan 2010

Tidigare anställningar

Platzer Bygg, Platschef Peab, Platschef Peab Bostad, JM Entreprenad.

Utbildning

Ingenjör

Aktieinnehav

39 032*


Charlotta Liljefors Rosell

Charlotta Liljefors Rosell

Chef Förvaltning

Född: 1963

Anställd och i nuvarande befattning sedan 2014

Tidigare anställningar

KTH, AP Fastigheter, olika ledande befattningar på Vasakronan och affärsområdeschef kontor på AMF Fastigheter

Utbildning

Civilingenjör Lantmäteri

Aktieinnehav

39 032*


Klaus Hansen Vikström

Klaus Hansen Vikström

Vice VD och Affärsutvecklingschef

Född: 1953

Anställd sedan 2006 och i nuvarande befattning sedan 2014

Tidigare anställningar

Chef för Stockholms Modecenter, VD och grundare av Brubaker AS

Utbildning

Marknadsekonom (Diploma in Specialized Business Studies)

Aktieinnehav

41 034*