Styrelse

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens huvuduppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses.

Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman och skall enligt bolagsordningen bestå av fyra till nio ledamöter. För närvarande har styrelsen åtta ledamöter.

*Aktieinnehav per 31 december 2016.

Anette Asklin

Anette Asklin

Styrelseledamot

Född: 1961
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i GU Ventures AB och RO Gruppen Förvaltning AB. Styrelseledamot i Backa Läkarhus AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

1 000

Invald år
2016
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Anna Engebretsen

Anna Engebretsen

Styrelseledamot

Född: 1982
Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Investment AB Öresund, Bilia AB och MQ Holding AB

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

200 000

Invald år
2016
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej

Eva Eriksson

Eva Eriksson

Styrelseledamot

Född: 1959
Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Hemsö Fastighets AB

Utbildning

Civilingenjör

Aktieinnehav

10 000*

Invald år
2011
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Märtha Josefsson

Märtha Josefsson

Styrelseledamot

Född: 1947
Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Skandia Fonder AB, Världsnaturfonden och Investment AB Öresund

Utbildning

Fil. kand. i nationalekonomi

Aktieinnehav

120 960*

Invald år
2005
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Pär Nuder

Pär Nuder

Styrelseledamot

Född: 1963
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i AMF Pension AB, Tredje AP-fonden, Öbergs Färghus och Hemsö Fastighets AB. Styrelseledamot i SkiStar AB, Beijerinvest AB, IP Only och Cleanergy. Senior Counselor Albright Stonebridge Group

Utbildning

Jur. kand.

Aktieinnehav

10 007*

Invald år
2010
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Erik Paulsson

Erik Paulsson

Styrelseordförande sedan 2007 och styrelseledamot sedan 1998

Född: 1942
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Backahill AB, SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Catena AB

Utbildning

Folkskola. Företagsledare sedan 1959

Aktieinnehav

Privat och via bolag 25 184 285*

Invald år
1998
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Nej
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej

Mats Qviberg

Mats Qviberg

Vice ordförande sedan 2012 och styrelseledamot sedan 2001

Född: 1953
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Bilia AB och i Investment AB Öresund

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

Med maka 3 150 182*

Invald år
2001
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja
Revisionsutskott
Ej medlem

Jan Litborn

Jan Litborn

Styrelseledamot

Född: 1951
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Arenabolaget i Solna AB, Råsta Holding AB, Erlandsson Holding AB, styrelseledamot i A City Media AB, Profi Förvaltning AB, Öbergs Färghus AB, Consensus Asset Management AB, Atlant Ocean Racing AB, Anders Hedin Invest AB, LORDS Asset Management Ltd.

Utbildning

Jur. kand. (advokat) vid Stockholms Universitet, Handelshögskolan i Stockholm.(ej examen)

Aktieinnehav

3 400*

Invald år
2017
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja