Styrelse

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens huvuduppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses.

Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman och skall enligt bolagsordningen bestå av fyra till nio ledamöter. För närvarande har styrelsen åtta ledamöter.

Jan Litborn

Jan Litborn

Styrelseordförande sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2017

Född: 1951
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Arenabolaget i Solna AB, Råsta Holding AB, Erlandsson Holding AB. Styrelseledamot i ACity Media AB, Profi Förvaltning AB, Consensus Asset Management AB och Anders Hedin Invest AB.

Utbildning

Jur. kand. (advokat) vid Stockholms Universitet, Handelshögskolan i Stockholm.(ej examen)

Aktieinnehav

Privat och via bolag 20 000

Invald år
2017
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Anette Asklin

Anette Asklin

Styrelseledamot

Född: 1961
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i GU Ventures AB och RO Gruppen Förvaltning AB. Styrelseledamot i Jernhusen AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet.

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

2 000

Invald år
2016
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Anna Engebretsen

Anna Engebretsen

Styrelseledamot

Född: 1982
Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Investment AB Öresund, Bilia AB och MQ Holding AB

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

400 000

Invald år
2016
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Nej

Eva Eriksson

Eva Eriksson

Styrelseledamot

Född: 1959
Övriga uppdrag

Styrelseledamot OBOS, Norge.

Utbildning

Civilingenjör

Aktieinnehav

20 000

Invald år
2011
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Märtha Josefsson

Märtha Josefsson

Styrelseledamot

Född: 1947
Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Skandia Fonder AB, Världsnaturfonden och Investment AB Öresund

Utbildning

Fil. kand. i nationalekonomi

Aktieinnehav

241 920

Invald år
2005
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Pär Nuder

Pär Nuder

Styrelseledamot

Född: 1963
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Skistar AB, AMF Pension AB, Tredje AP-fonden, Öbergs Färghus och Hemsö Fastighets AB. Styrelseledamot i Beijerinvest AB, IP Only och Cleanergy. Senior Counselor Albright Stonebridge Group.

Utbildning

Jur. kand.

Aktieinnehav

20 014

Invald år
2010
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Per-Ingemar Persson

Per-Ingemar Persson

Styrelseledamot

Född: 1956
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Northern Environmental, Water Solutions och ELU Konsult AB. Styrel­seledamot i Wihlborgs Fastighets AB, Hemfosa Fastighets AB. Därutöver ledamot i internstyrelser inom Veidekke-koncernen. 

Utbildning

Civilingenjör, Lunds tekniska högskola.

Aktieinnehav

2 000

Invald år
2018
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja

Mats Qviberg

Mats Qviberg

Vice ordförande sedan 2012 och styrelseledamot sedan 2001

Född: 1953
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Bilia AB och i Investment AB Öresund

Utbildning

Civilekonom

Aktieinnehav

Med maka 6 300 364

Invald år
2001
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen
Ja
Oberoende gentemot större aktieägare
Ja
Revisionsutskott
Ej medlem