Uppförandekod

Goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik är avgörande förvår långsiktiga framgång. 

Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation.

Uppförandekoden omfattar alla medarbetare oavsett position, med ett särskilt ansvar hos styrelse och koncernledning att underlätta och verka för dess tillämpning. Att löpande utbilda våra medarbetare om vår uppförandekod och att hålla dialogen kring etiska frågor levande är ett av våra prioriterade hållbarhetsmål.

Ladda ner uppförandekoden 

Visselblåsarfunktion

Vi på Fabege förväntar oss att medarbetare, affärspartners eller andra som hyser allvarliga misstankar om bedrägeri, korruption eller liknande inom koncernens verksamhet träder fram.

Läs mer om vår visselblåsarfunktion