Aktien

Fabeges aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Large Cap-listan. Aktien ingår i sektorindexet för fastighetsbolag, Stockholm Real Estate.

Tre goda anledningar att äga aktier i Fabege 

  • Tydlig portföljstrategi; Vi fokuserar på stadsdelsutveckling och kommersiella fastigheter. Tillsammans med partners utvecklar vi hållbara stadsdelar med kontor, boende och service.
  • Attraktiv marknad; Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Stockholm växer och efterfrågan på moderna hållbara kontor kommer att vara fortsatt god, vilket leder till högre hyresnivåer och lägre vakanser.
  • God totalavkastning; Totalavkastning definierat som aktiekursutveckling inklusive återinvesterad utdelning har de senaste 5 åren uppgått till +232 procent. Minst 50 procent av resultatet från löpande förvaltning och realiserat resultat från fastighetsförsäljningar ges i aktieutdelning. 

Fabege aktien