Ägarstruktur

Den 31 mars 2018 hade Fabege 38 467 kända aktieägare varav 61,8 procent var svenskt ägande.

Fördelning ägande land * (%)

Land  Kapital & 
röster
Antal aktierAntal kända ägare
Sverige 61,8 102 281 114

37 519

Utländskt 38,2 63 110 4563 948
   - USA 16,6 27 483 635 191
   - Storbritannien 4,7 7 726 137 107
   - Nederländerna 3,2 5 246 917 16
   - Frankrike 1,1 1 808 119 55
   - Övriga länder 4,6 7 598 585 579
   - Anonymt ägande 8,0 13 247 064 N / A

Totalt

100 165 391 572 38 467

Ägarfördelning efter typ

Grupp Kapial & röster, % Antal aktier Antal kända ägare
Utländska institutionella ägare

29,6

48 932 195 194

Svenska institutionella ägare

25,9 42 799 513 189
Övriga ägare 21,8 36 077 876 1 784
Svenska privatpersoner 14,7 24 334 923 36 300
Anonymt ägande 8,0 13 247 065 N / A
Totalt  100 165 391 572 38 467

Ägarfördelning efter innehav

Storleksklass Kapial & röster, % Antal aktier Antal kända ägare
1 - 2 000 6,8 11 245 015 35 904

2 001 - 10 000

5,2 8 503 867 2 069
10 001 - 50 000 4,0 6 719 957 321
50 001 - 200 000 5,5 9 130 900 93
200 001 - 1 000 000 15,7 25 968 107 53
1 000 001 - 2 000 000 11,3 18 698 159 14
2 000 001 - 3 000 000 7,1 11 736 413 5
3 000 001 - 4 000 000 4,1 6 797 868 2
4 000 001 -  32,3 53 344 221 6
Anonymt ägande 8,0 13 247 065 N / A
Totalt  100 165 391 572 38 467

5

Data sammanställd AV Monitor. Källa:  Euroclear, morgon och Finansinspektionen, Nasdaq OCH Millistream