Ägarstruktur

Den 31 oktober 2017 hade Fabege 38 943 kända aktieägare varav 60,2 procent var svenskt ägande.

Fördelning ägande land * (%)

Land  Kapital & 
röster
Antal aktierAntal kända ägare
Sverige 60,2 99 580 774

38 009

Utländskt 39,8 65 810 798  934
   - USA 15,7 26 029 879 173
   - Storbritannien 5,5 9 098 521 98
   - Nederländerna 3,0 4 737,401 15
   - Frankrike 1,2 2 898 490 50
   - Övriga länder  5,0 8 496 609 598
   - Anonymt ägande 9,3 15 413 875 N / A

Totalt

100 165 391 572 38 943

Ägarfördelning efter typ

Grupp Kapial & röster, % Antal aktier Antal kända ägare
Utländska Institutionella ägare 29,8 49 312 052 160

Svenska Institutionella ägare

24,0 39 679 087 186
Övriga ägare 21,9 36 171 193 1 859
Svenska privatpersoner 15,0 24 815 365 36 738
Anonymt ägande 9,3 15 413 875 N / A
Totalt  100 165 391 572 38 943

Data sammanställd AV Monitor. Källa:  Euroclear, morgon OCH Finansinspektionen, Nasdaq OCH Millistream