Ägarstruktur

Den 31 december 2017 hade Fabege 38 424 kända aktieägare varav 60,3 procent var svenskt ägande.

Fördelning ägande land * (%)

Land  Kapital & 
röster
Antal aktierAntal kända ägare
Sverige 60,3 99 729 060

37 489

Utländskt 39,7 65 662 312 935
   - USA 16,6 27 425 995 181
   - Storbritannien 5,2 8 648 731 103
   - Nederländerna 3,4 5 619 074 18
   - Norge 1,4 2 273 797 73
   - Övriga länder 5,1 8 383 157 560
   - Anonymt ägande 8,0 13 311 758 N / A

Totalt

100 165 391 572 38 424

Ägarfördelning efter typ

Grupp Kapial & röster, % Antal aktier Antal kända ägare
Utländska institutionella ägare 31,0 51 265 718 170

Svenska institutionella ägare

24,4 40 378 701 177
Övriga ägare 21,8 36 126 799 1 810
Svenska privatpersoner 14,7 24 308 596 36 267
Anonymt ägande 8,0 13 311 758 N / A
Totalt  100 165 391 572 38 424

Ägarfördelning efter innehav

Storleksklass Kapial & röster, % Antal aktier Antal kända ägare
1 - 2 000 6,8 11 303 880 35 876

2 001 - 10 000

5,1 8 46 308 2 063
10 001 - 50 000 3,9 6 491 246 312
50 001 - 200 000 5,2 8 866 947 90
200 001 - 1 000 000 15,2 25 092 627 54
1 000 001 - 2 000 000 14,1 23 385 033 17
2 000 001 - 3 000 000 7,6 12 566 348 5
3 000 001 - 4 000 000 4,5 7 378 968 2
4 000 001 -  29,3 48 533 457 5
Anonymt ägande 8,0 13 311 758 N / A
Totalt  100 165 391 572 38 424

Data sammanställd AV Monitor. Källa:  Euroclear, morgon och Finansinspektionen, Nasdaq OCH Millistream