Aktiehistorik

År   Förändring
antal aktier
Totalt antal aktier Aktiekapital, kr Kvot-
värde
2018  Split 2:1  165 391 572 330 783 144 5 097 368 249 15,41
2011-2017    - 165 391 572 5 097 368 249 30,82
2010 Indragning av återköpta aktier -3 929 400 165 391 572 5 097 368 249 30,82
2009 Konvertering av förlagslån 9 418 169 320 972 5 096 558 087 30,10
2008 Konvertering av förlagslån 3 306 169 311 554 5 096 274 606 30,10
Indragning av återköpta aktier -9 150 673 169 308 248    
2007 Split 2:1 89 223 081 178 458 921 5 086 079 249 28,5
Konvertering av förlagslån 25 763      
Inlösenerbjudande Klövern AB -5 948 205      
Indragning av återköpta aktier -5 441 100      
2006 Konvertering av förlagslån 62 435 100 599 382 5 029 969 100 50
Nyemission i samband med köp av Tornet AB 4 381 376      
2005 Konvertering av förlagslån 3 176 96 155 571 4 807 778 550 50