Analytikernas rekommendationer

Analytikernas rekommendationer sammanställs kontinuerligt av Inquiry Financial. Rekommendationerna är baserade på yttranden från ledande svenska och utländska finansanalytiker. Alla uppgifter angående bolagets finansiella utveckling och åsikter från medverkande analytiker är analytikernas egna antaganden och representerar inte Fabeges eller dess lednings uppfattning om framtida finansiella utveckling.