Deklarationshjälp

Fabege tillhandahåller på dessa sidor information och upplysningar som stöd för deklarationsarbetet. 

Information om de olika transaktioner som ägt rum i bolaget sedan 2005 är sorterad årsvis i under länkarna till höger. På så vis kan aktieägare enklare finna den information som behövs för deklarationen.

I Skatteverkets broschyr SKV 332, om Försäljning av aktier med mera, kan du bland annat läsa om  den så kallad Schablonmetoden som kan användas i de fall uppgifter om anskaffningsutgift för de försålda aktierna saknas. 

Om du vill veta mer om Skattverkets aktiehistorik för Fabege, kan du hitta informationen via följande länkar.