Information om aktiesplit 2:1

Vid Fabeges årsstämma den 9 april 2018 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier genom en s.k. aktiesplit 2:1, varigenom varje aktie delas upp i två aktier. Styrelsen bemyndigades av årsstämman att bestämma avstämningsdagen för spliten.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för spliten ska infalla den 27 april 2018 och de nya aktierna förväntas därmed registreras på aktieägarnas konton den 30 april 2018.

Sista dag för handel med aktier före split var den 25 april 2018 och första dag för handel med aktier efter split är den 26 april 2018. Den nya ISIN-koden för aktien kommer att vara SE0011166974.

Spliten innebär att antalet aktier i bolaget fördubblas, från 165 391 572 till totalt 330 783 144 aktier.

All ovanstående information följer av vad som offentliggjorts av Fabege genom pressmeddelanden den 9 respektive 18 april.

Vid frågor vänligen kontakta Peter Kangert, IR ansvarig Fabege.

Snabba Länkar:

- Pressmeddelande 9 april 2018 >>

- Pressmeddelande 18 april 2018 >>

Nyheter