Insiderredovisning

Här finner du länkar för uppgifter om Fabeges register över personer med insynsställning.

Finansinspektionen upprätthåller ett offentligt register över personer med insynsställning anställda i företag noterade på NASDAQ Stockholm.

Fabeges register hos Finansinspektionen på insynsok.fi.se