Omsättning och handel

Redovisning av handel i och omsättningen av Fabeges aktie.

Fabeges aktie handlats på mer än tio olika handelsplatser, såväl reglerade marknadsplatser (börser) som andra handelsplattformar.

De största handelsplatserna är Nasdaq Stockholm, BATS, Chi-X och Turquoise.

 2017-09-30 till 2017-10-31 Fabege Large Cap (genomsnitt)
Lägsta kurs, kr 166,2  
Högsta kurs, kr 181,7  
VWAP, kr   174,1  
Antal omsatta aktier, st 10 281 668  
Genomsnittligt antal/dag, st 467 349  
Antal avslut, st 44 403  
Genomsnittlig antal/dag, st 2 018 2 328
Genomsnittligt värde/avslut, kr
40 322 39 351
Genomsnittligt dagsomsättning, Mkr 81 136
Dagsomsättning relativt börsvärde, % 0,28 0,28
Andel Nasdaq (ordinarie handel), % 93,1 94,2
Andel blocktransaktioner, % 6,7 5,4
Andel dark pools (Nasdaq), % 0,2 0,3

Data sammanställd av Holdings. Källor: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq samt Millistream.