Omsättning och handel

Redovisning av handel i och omsättningen av Fabeges aktie.

Fabeges aktie handlats på mer än tio olika handelsplatser, såväl reglerade marknadsplatser (börser) som andra handelsplattformar.

De största handelsplatserna är Nasdaq Stockholm, BATS, Chi-X och Turquoise.

 2018-02-28 till 2018-03-31 Fabege Large Cap (genomsnitt)
Lägsta kurs, kr 172,5  
Högsta kurs, kr 184,7  
VWAP, kr   179,1  
Antal omsatta aktier, st 9 400 209  
Genomsnittligt antal/dag, st 427 282  
Antal avslut, st 37 327  
Genomsnittlig antal/dag, st 1 697 2 409
Genomsnittligt värde/avslut, kr
45 100 37 919
Genomsnittligt dagsomsättning, Mkr 77 132
Dagsomsättning relativt börsvärde, % 0,26 0,26
Andel Nasdaq (ordinarie handel), % 90,0 92,9
Andel blocktransaktioner, % 9,8 6,9
Andel dark pools (Nasdaq), % 0,2 0,2

Data sammanställd av Holdings. Källor: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq samt Millistream.