Omsättning och handel

Redovisning av handel i och omsättningen av Fabeges aktie.

Fabeges aktie handlats på mer än tio olika handelsplatser, såväl reglerade marknadsplatser (börser) som andra handelsplattformar.

De största handelsplatserna är Nasdaq Stockholm, BATS, Chi-X och Turquoise.

 2017-10-31 till 2017-11-30 Fabege Large Cap (genomsnitt)
Lägsta kurs, kr 171,0  
Högsta kurs, kr 178,8  
VWAP, kr   175,4  
Antal omsatta aktier, st 7 989 534  
Genomsnittligt antal/dag, st 347 371  
Antal avslut, st 33 229  
Genomsnittlig antal/dag, st 1 445 2 117
Genomsnittligt värde/avslut, kr
42 167 40 937
Genomsnittligt dagsomsättning, Mkr 61 126
Dagsomsättning relativt börsvärde, % 0,21 0,26
Andel Nasdaq (ordinarie handel), % 93,9 92,3
Andel blocktransaktioner, % 5,5 7,5
Andel dark pools (Nasdaq), % 0,5 0,3

Data sammanställd av Holdings. Källor: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq samt Millistream.